OM- ELLER AVBOKNING? DETTA GÄLLER

Förbättrade resevillkor vid bokning och eventuell om- eller avbokning

 

Här kan du läsa våra tillfälliga Resevillkor som vi tillämpar för att underlätta för våra gäster att boka resor med större säkerhet genom generösa om- och avbokningsvillkor.

Tillfälliga villkor för om- och avbokning av resa (200331)

Detta har vi gjort för våra gäster:

De som avbokat sin resa (med avresa under den period UD´s avrådan avser) efter UD´s avrådan den 14 mars

  • har fått tillbaka allt de betalt till Golf Travel Plus.

De som avbokat sin resa före UD´s avrådan den 14 mars har

  • Flyttat sin resa till ett lämpligare tillfälle
  • Avbokat resan och fått tillbaka det de betalt utöver Anmälningsavgiften, som kvarstår som ett tillgodo hos oss och kan utnyttjas vid ett senare tillfälle, senast 210630.
  • Vid mycket sen avbokning fått återbetalning för de delar vi fått återbetalning för från våra leverantörer.

De som påbörjat sin resa innan UD´s avrådan den 14 mars och valt att avbryta sin Paketresa i förväg (vilket samtliga våra gäster gjorde) har fått

  • Återbetalning för den tid de inte kunnat utnyttja. Detta gäller de absolut flesta.
  • Kompensation i form av erbjudande om att vid ett senare tillfälle utnyttja det de inte kunnat utnyttja (nätter, green fee etc) pga corona. Detta gäller alla övriga resenärer.

Detta trots att man inte har laglig rätt till återbetalning eller annan ersättning av de delar av resan som inte utnyttjats.

Läs mer om våra Resevillkor här.

Självklart har vi också ställt lagstadgad Resegaranti till Kommerskollegium. Du kan läsa mer här.
   
Observera att Resegarantin endast innebär att du som resenär ska ha ett ekonomiskt skydd om din resa blir inställd eller avbruten på grund av att din reseaktör blivit insolvent. Den ger inget skydd om du vill av- eller omboka din resa. Det är researrangörens villkor och Paketreselagen som gäller.